Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Công nghệ mỏ dầu khí
Tác giả: Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Lân, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3382
 
Novel, Integrated and Revolutionary Well Test Interpretation and Analysis
Tác giả: Freddy Humberto Escobar Macualo
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3382
 
Electrical Resistance Tomography for Monitoring of Underground Coal Gasification [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  622.3382
 
Advanced Modeling with the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox
Tác giả: Knut-Andreas Lie, Knut-Andreas Lie, Olav Møyner, Olav Møyner
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3382
 
Reservoir geomechanics
Tác giả: Mark D Zoback
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Advanced modelling with the MATLAB reservoir simulation toolbox (MRST)
Tác giả: Knut-Andreas Lie, Olav Møyner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3382
 
Reactive Transport Models with Geomechanics to Mitigate Risks of CO2 Utilization and Storage [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  622.3382
 
1

Truy cập nhanh danh mục