Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 101 kết quả (0.0312248 giây)
Aptera
Tác giả: Tom Warhol
New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Amazing vehicles
Tác giả: Nathanaël Kuipers
San Francisco: William Pollock, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Hybrid electric vehicles : principles and applications with practical perspectives
Tác giả: Chris Mi
Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Autonomous driving : technical, legal and social aspects
Tác giả: 
Berlin: Springer OPen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Vol.7, roceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, Vehicle Design and Testing
Tác giả: 
New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Lý thuyết ôtô máy kéo
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động
Tác giả: Phan Hải Đăng
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Ô tô chuyên dùng
Tác giả: Nguyễn Hữu Hường
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Ôtô
Tác giả: Dương Văn Đức
Hà Nội: Xây dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
Tập tài liệu hãng toyota
Tác giả: 
: , 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục