Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Aptera
Tác giả: Tom Warhol
Xuất bản: New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Amazing vehicles
Tác giả: Nathanaël Kuipers, Matti Zamboni
Xuất bản: San Francisco: William Pollock, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Hybrid electric vehicles : principles and applications with practical perspectives
Tác giả: Chris Mi, David Wenzhong Gao, Abul Masrur
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Autonomous driving : technical, legal and social aspects
Tác giả: J Christian Gerdes, Barbara Lenz, Markus Maurer, Hermann Winner
Xuất bản: Berlin: Springer OPen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Ôtô
Tác giả: Dương Văn Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Vol.7, roceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, Vehicle Design and Testing
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Lý thuyết ôtô máy kéo
Tác giả: Dư Quốc Thịnh, Lê Thị Vàng, Nguyễn Hữu Cẩn, Nguyễn Văn Tài
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động
Tác giả: Phan Hải Đăng, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Ô tô chuyên dùng
Tác giả: Nguyễn Hữu Hường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Tập tài liệu hãng toyota
Tác giả:
Xuất bản: : , 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục