Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Automotive Pains and Coatings
Tác giả: Karl-Friedrich Dossel, Hans Joa-chim Streitberger
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Auotomotive Pains and Coatings
Tác giả: Gordon Fettis
Xuất bản: New York: VCH, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo khung vỏ ô tô
Tác giả: Huỳnh Đinh Kỳ Quang, Huỳnh Hoàng Trí, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Trương Văn Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.26
 
Thiết kế ghế chỉnh điện nhớ vị trí và cảnh báo thời gian nghỉ ngơi cho tài xế
Tác giả: Huỳnh Quốc Chính, Đào Tiến Thành, Nguyễn Văn Bản, Tô Hoàng Nhựt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Nghiên cứu, thiết kế ghế điện thông minh
Tác giả: Ngô Ngọc Sơn, Nghê Văn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Hậu, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển ghế tự động
Tác giả: Phạm Gia Phụng, Hồ Viết Luật, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Nguyễn Sơn Lâm
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Solid oxide fuel cell power plant having a bootstrap start-up system [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  629.26
 
High Efficiency, Low EMI and Positioning Tolerant Wireless Charging of EVs [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  629.26
 
The debate between stiff and yielding seats : a new generation of yielding seats with high retention in rear crashes
Tác giả: David C Viano
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.26
 
Fundamentals of automobile body structure design
Tác giả: Donald E Malen
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: SAE International, c2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.26
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục