Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Pine forests : utilization of their products
Tác giả: Vladislav Nikitich Vorobʹev, I V Semechkin
Xuất bản: United States of America: Science Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Remote sensing for sustainable forest management
Tác giả: Steven E Franklin
Xuất bản: Boca Raton Fla: Lewis, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Introduction to forest ecosystem science and management
Tác giả: Ronald L Giese, Raymond Allen Young
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Scorched earth : how the fires of Yellowstone changed America [electronic resource]
Tác giả: Rocky Barker
Xuất bản: Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Nông lâm kết hợp / Chủ biên…[ Và những người khác]
Tác giả: Đặng Kim Vui, Đặng Văn Sở, Lê Quang Bảo, Phạm Quang Vinh, Trần Quốc Hùng, Võ Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Nghề Lâm sinh
Tác giả:
Xuất bản: : Giáo dục, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  634.9
 
The paradigm of forests and the survival of the fittest
Tác giả: Carlos Rojas, Sergio A Molina-Murillo
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Forest mensuration
Tác giả: John A Kershaw, Thomas W Beers, Mark J Ducey, Bertram Husch
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
The tanoak tree : an environmental history of a Pacific Coast hardwood
Tác giả: Frederica Bowcutt
Xuất bản: Seattle: University of Washington Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
Insect natural enemies : practical approaches to their study and evaluation
Tác giả: Mark Jervis, Neil Kidd
Xuất bản: London: Chapman Hall, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục