Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Nga, Hồ Thủy Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Tuyệt chiêu vực dậy một doanh nghiệp sắp phá sản
Tác giả: Bích Dương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Private equity
Tác giả: Harold Bierman
Xuất bản: nt: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Rapid Results! : How 100 day projects build the capacity for large scale change
Tác giả: Robert H Schaffer, Ron Ashkenas
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sáp nhập : The complete guide to mergers and acquisitions
Tác giả: Timothy J Galpin, Mark Herndon, Nguyễn Hữu Chính
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Resizing the organization : managing layoffs, divestitures, and closings : maximizing gain while minimizing pain
Tác giả: Kenneth P De Meuse, Mitchell Lee Marks
Xuất bản: San Francisco Calif: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Winning the merger endgame : a playbook for profiting from industry consolidation
Tác giả: Graeme K Deans, Fritz Kroeger, Stefan Zeisel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.16
 
Corporate restructuring in state owned construction sector in Viet Nam the case of d2d company
Tác giả: Quang Thuan Nguyen, Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Determinants of factors that effect the probability of bank being M&A - the Vietnamese case
Tác giả: Thuan Hoa Tran, Dinh Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Measures for company restructuring
Tác giả: Xuan Thu Vu, Thi Giac Tam Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục