Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Selling your business for dummies
Tác giả: Barbara Findlay Schenck
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.164
 
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Nga, Hồ Thủy Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Tuyệt chiêu vực dậy một doanh nghiệp sắp phá sản
Tác giả: Bích Dương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Private equity
Tác giả: Harold Bierman
Xuất bản: nt: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Exiting your business, protecting your wealth [electronic resource] : a strategic guide for owners and their advisors
Tác giả: John M Leonetti
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.164
 
Buy Your Own Business with Other People's Money
Tác giả: Robert A Cooke
Xuất bản: New Jersey: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.162
 
Rapid Results! : How 100 day projects build the capacity for large scale change
Tác giả: Robert H Schaffer, Ron Ashkenas
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Selling Your Business : The transition from entrepreneur to investor
Tác giả: Louis P Crosier
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.164
 
Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sáp nhập : The complete guide to mergers and acquisitions
Tác giả: Timothy J Galpin, Mark Herndon, Nguyễn Hữu Chính
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Resizing the organization : managing layoffs, divestitures, and closings : maximizing gain while minimizing pain
Tác giả: Kenneth P De Meuse, Mitchell Lee Marks
Xuất bản: San Francisco Calif: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục