Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Conflict resolution at work for dummies
Tác giả: Vivian Scott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3045
 
Managing diversity : expert solutions to everyday challenges
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3008
 
Stop pissing me off! : what to do when the people you work with drive you crazy
Tác giả: Lynne Eisaguirre
Xuất bản: Avon Mass Newton Abbot: Adams Media David Charles distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3045
 
Quản trị nhân viên bán hàng : sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Quân, Thanh Lan Mai
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3044
 
Dealing with problem employees
Tác giả: Amy DelPo
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3045
 
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.304
 
Create your own employee handbook
Tác giả: Lisa Guerin
Xuất bản: : Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.301
 
Đánh giá hiệu quả làm việc : Phát triển năng lực nhân viên
Tác giả: Edge Business
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.303
 
e-Human resources management : managing knowledge people
Tác giả: Mario Arias-Oliva, Teresa Torres-Coronas
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.300285
 
Electronic Monitoring in the Workplace
Tác giả: John Weckert
Xuất bản: : Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3022
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục