Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0156735 giây)
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.311
 
Staffing organizations
Tác giả: Herbert Gerhard Heneman
Middleton WI Boston: Mendota House McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.311
 
Biện pháp cải tiến công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần phát triển Đại Việt
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Huyền
TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.311
 
Recruiting on the Web [electronic resource] : smart strategies for finding the perfect candidate
Tác giả: Michael Foster
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.311
 
Smart and gets things done : Joel Spolsky's concise guide to finding the best technical talent
Tác giả: Joel Spolsky
Berkeley Calif: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.311
 
The hiring and firing question and answer book
Tác giả: Paul Falcone
New York: AMACOM, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.311
 
Thuật tuyển dụng và sa thải = : Hiring and firing
Tác giả: Brian Tracy
Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.311
 
Bí quyết tuyển dụng & đãi ngộ người tài : 21 Bí quyết độc đáo để có được những người tài giỏi nhất trong tổ chức và công...
Tác giả: Brian Tracy
TPHCM: Tổng Hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.311
 
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên văn phòng của tổng công ty cảng hàng không Việt Nam-công ty cổ phần
Tác giả: Ninh Thị Tuyền
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.311
 
Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives
Tác giả: Xiaoming Jiang
: IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 658.311
 
1

Truy cập nhanh danh mục