Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
The Adweek copywriting handbook : the ultimate guide to writing powerful advertising and marketing copy from one of Amer...
Tác giả: Joseph Sugarman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Shopper marketing : how to increase purchase decisions at the point of sale
Tác giả: Markus Stahlberg, Ville Maila
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Advertising for dummies
Tác giả: Gary Dahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Do-it-yourself advertising and promotion : how to produce great ads, brochures, catalogs, direct mail, web sites, and mo...
Tác giả: Fred E Hahn, Tom Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Roses for Canadians for dummies
Tác giả:
Xuất bản: Toronto: CDG Books Canada, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Quảng cáo và các hình thức quảng cáo hiệu quả nhất
Tác giả: Vũ Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.1
 
Thôi miên bằng ngôn từ : Nghệ thuật quyến rũ và thuyết phục khách hàng chỉ bằng ngôn ngữ= Hypnotic writing how to seduce...
Tác giả: Joe Vitale, Phan Nguyễn Khánh Đơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
And Now a Few Words From Me : Advertising's Leading Critic Lays Down the Law, Once and For All
Tác giả: Bob Garfield
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.1
 
International Advertising Communication Across Cultures
Tác giả: Mueller Barbara
Xuất bản: NY: Wadsworth, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.1
 
Kỹ thuật quảng cáo
Tác giả: Huỳnh Văn Tòng
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục