Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Encyclopedia of public relations
Tác giả: Robert L Heath
Xuất bản: Thousand Oaks CA: Sage, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Creativity in public relations
Tác giả: Andy Green
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
A manager's guide to PR projects : a practical approach
Tác giả: Patricia J Parsons
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
100 ý tưởng PR tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới = 100 great PR ideas
Tác giả: Jim Blythe, Hoàng Dương dịch, Mạc Tú Anh
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Phong cách PR chuyên nghiệp
Tác giả: Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Quản trị quan hệ công chúng : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả = planning and managing public relations campaigns
Tác giả: Anne Gregory, Trung An, Việt Hà
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Quản lý quan hệ khách hàng
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Public Relations
Tác giả: Dan L Lattimore, Otis W Baskin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Unleashing the power of PR : A contrarian's guide to marketing and communication
Tác giả: Mark Weiner
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục