Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Women in biotechnology [electronic resource] : creating interfaces
Tác giả: Francesca Molfino, Flavia Zucco
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6082
 
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học
Tác giả: Lâm Vỹ Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.60688
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.6072
 
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học
Tác giả: Lâm Vỹ Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.60688
 
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học
Tác giả: Nguyễn Đình Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.60287
 
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học
Tác giả: Nguyễn Đình Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.60287
 
Từ điển giải thích thuật ngữ công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm
Tác giả:
Xuất bản: : FAO, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.603
 
Business modeling for life science and biotech companies : creating value and competitive advantage with the milestone b...
Tác giả: Alberto Onetti, Antonella Zucchella
Xuất bản: New York London: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6068/4
 
Glossary of biotechnology terms
Tác giả: Kimball R Nill
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.603
 
Từ điển giải thích thuật ngữ công nghệ sinh học lương thực và nông nghiệp Anh-Anh-Việt = Glossary of biotechnology for f...
Tác giả: HG Hughes, E Porceddu, A Zaid
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  660.603
 
1

Truy cập nhanh danh mục