Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Routes to cellulosic ethanol
Tác giả: Marcos Silveira Buckeridge, Gustavo Henrique Goldman
Xuất bản: New York NY: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Bioenergy for Sustainable Development in Africa
Tác giả: Rutz Dominik, Janssen R(Rainer)
Xuất bản: Dordrecht: Springer Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Biodiesel [electronic resource] : A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines
Tác giả: Ayhan Demirbas
Xuất bản: London: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Ionic liquids in the biorefinery concept : challenges and perspectives
Tác giả: Rafal Bogel-Lukasik
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Biomass as a sustainable energy source for the future : fundamentals of conversion processes
Tác giả: Wiebren de Jong, J Ruud van Ommen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Biofuel technologies : recent developments [electronic resource]
Tác giả: Vijai Kumar Gupta, Maria G Tuohy
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Industrial enzymes for biofuels production : recent updates and future trends
Tác giả: Neha Srivastava, S N Upadhyay
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng
Tác giả: Lê Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  662.88
 
Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể
Tác giả: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  662.88
 
Biofuels : technology, challenges and prospects
Tác giả: Avinash Kumar Agarwal, Rashmi Avinash Agarwal, Tarun Gupta, Bhola Ram Gurjar
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục