Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Bước đầu nghiên cứu các loại gạo lức trên cân nặng và chỉ số lipid máu của chuột
Tác giả: Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của gạo mầm từ gạo lứt nương đỏ Tây Nguyên (điều kiện khảo sát t = 25oC)
Tác giả: Vũ Trần Bảo Huyền, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngâm gạo lứt nương đỏ và so sánh thị hiếu cơm gạo mầm nương đỏ nghiên cứu vớ...
Tác giả: Phạm Bảo Trí, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Nghiên cứu chứng minh tác dụng giảm cân của gạo lứt đỏ trên mô hình động vật để sản xuất bánh hỗ trợ giảm cân
Tác giả: Nguyễn Lê Anh Thư, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.725
 
Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống rối loạn lipid máu trên mô hình động vật của gạo lứt tím và hướng ứng dụng thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.725
 
Nghiên cứu sản xuất gạo mầm từ gạo nương đỏ ở Tây Nguyên
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Bước đầu nghiên cứu hoạt tính của gạo lứt nâu gạo lứt đỏ, gạo lứt tím ảnh hưởng đến cân nặng và chỉ số lipit máu trên mô...
Tác giả: Lê Huệ Uyên, Lương Thị Ngọc Hân, Ngô Thụy Xuân Anh, Nguyễn Lê Anh Thư, Nguyễn Ngọc Hồng, Nguyễn Ngọc Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và giảm đường huyết của các loại cao chiết từ một số loại gạo ở Việt Nam
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân, Đặng Thị Kim Tuyền, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Tiến Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Nghiên cứu hoạt tính quét gốc tự do và chống tăng đường huyết trên mô hình động vật bị tổn thương tuyến tụy do tác động ...
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Lê Anh Thư, Nguyễn Ngọc Hồng, Nguyễn Ngọc Thảo, Phạm Tiến Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
1

Truy cập nhanh danh mục