Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 466 kết quả
Công nghệ sản xuất xi măng POÓCLĂNG và các chất kết dính vô cơ
Tác giả: Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  666.94
 
Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng
Tác giả: Võ Đình Lương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  666.94
 
Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng và các chất kết dính
Tác giả: Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  666.94
 
Cement Industry : Optimization, Characterization and Sustainable Application
Tác giả: Hosam El-Din Mostafa Saleh, Hosam El-Din Mostafa Saleh
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  666.94
 
Influence of cellulose ethers on the kinetics of early Portland cement hydration
Tác giả: Ingo Müller
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  666.94
 
Fuels Performance [electronic resource] : Navigating the Intersection of Fuels and Combustion (Brochure)
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.9
 
Advanced Combustion and Fuels (Presentation) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.9
 
Laboratory Directed Research and Development Program FY2012 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.9
 
A NMR-Based Carbon-Type Analysis of Diesel Fuel Blends From Various Sources [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Richland Wash Oak Ridge Tenn: Pacific Northwest National Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.9
 
Renewable Energy Laboratory Development for Biofuels Advanced Combustion Studies [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2012
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục