Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems
Tác giả: Michael J Grimble
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Process control : modeling, design, and simulation
Tác giả: B Wayne Bequette
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống MPS
Tác giả: Hà Trung Hải, Nguyễn Ánh Duy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Tự động hoá sản xuất
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp
Tác giả: Bùi Quý Lực
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.427
 
Hệ thống thông tin công nghiệp
Tác giả: Phạm Thượng Hàn, Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.427
 
Handbook of industrial automation [electronic resource]
Tác giả: Ernest L Hall, Richard L Shell
Xuất bản: New York: M Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Mô phỏng hệ thống điều khiển sản xuất linh hoạt bằng PLC và lập chương trình giao tiếp giữa máy tính và PLC
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Tự động hóa thiết kế qui trình công nghệ. T1
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Phú Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Ứng dụng PCL trong điều khiển công nghiệp
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TPHCM: Trung tâm dậy nghề quận 5, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục