Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Notebooks
Tác giả: C E Murphy, C E Murphy cm
Xuất bản: : Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  709.2
 
Gordon Matta-Clark : art, architecture and the attack on modernism
Tác giả: Stephen Walker, Gordon Matta-Clark
Xuất bản: London New York New York: IB Tauris Distributed in the USA by Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Leonardo da Vinci : the marvellous works of nature and man
Tác giả: Martin Kemp, Leonardo
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Leonardo da Vinci [electronic resource] : the marvellous works of nature and man
Tác giả: Martin Kemp, Leonardo
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Air Supplied
Tác giả: David Cross
Xuất bản: Earth Milky Way: punctum books, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Edgar Heap of Birds
Tác giả: Bill Anthes
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Art, peace, and transcendence : réograms that elevate and unite
Tác giả: Paul Ré, F H Shair
Xuất bản: Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
The Ashgate research companion to Giorgio Vasari
Tác giả: David Cast
Xuất bản: Burlington CT: Ashgate, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
1,000 artists' books : exploring the book as art
Tác giả: Sandra Salamony
Xuất bản: Beverly MA: Quarry Books, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Hyperdrawing : beyond the lines of contemporary art
Tác giả:
Xuất bản: New York: IB Tauris Co Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục