Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Vẽ mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Drawing fashion accessories
Tác giả: Steven Thomas Miller
Xuất bản: London: Laurence King Pub, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Fashion drawing for dummies
Tác giả: Lisa Smith Arnold, Marianne Egan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Fashion artist : drawing techniques to portfolio presentation
Tác giả: Sandra Burke
Xuất bản: Ringwood: Burke Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Figure drawing for fashion design
Tác giả: Elisabetta Drudi,
Xuất bản: Amsterdam: Pepin Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Essential fashion illustration : men
Tác giả:
Xuất bản: Beverly Mass Barcelona: Rockport Publishers Maomao Publications, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Details
Tác giả: Maite Lafuente
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX
Tác giả: Trần Minh Nhựt
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.672
 
Creative Fashion Drawing : A Complete Guide To Design And Illustration Styles
Tác giả: Noel Chapman, Judith Cheek
Xuất bản: London: Arcturus Publishing Limited, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
1

Truy cập nhanh danh mục