Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
100 things every designer needs to know about people [electronic resource]
Tác giả: Susan Weinschenk
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
A Treasury of Celtic Design (Celtic Interest)
Tác giả: Courtney Davies
Xuất bản: : Trafalgar Square Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.441
 
Lịch sử design
Tác giả: Lê Huy Văn, Trần Văn Bình
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  745.44
 
What designers know
Tác giả: Bryan Lawson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierArchitectural Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design : a very short introduction
Tác giả: John Heskett
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Lịch sử Design
Tác giả: Trần Văn Bình, Đào Đức Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  745.44
 
Launching the imagination : a guide to three - dimensional design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Launching the imagination : a guide to two-dimensional design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Launching the imagination : a comprehensive guide to basic design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục