Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
100 things every designer needs to know about people [electronic resource]
Tác giả: Susan Weinschenk
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
What designers know
Tác giả: Bryan Lawson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierArchitectural Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design : a very short introduction
Tác giả: John Heskett
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Launching the imagination : a guide to three - dimensional design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Launching the imagination : a guide to two-dimensional design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Launching the imagination : a comprehensive guide to basic design
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Những bài mẫu trang trí đường diềm
Tác giả: Ngô Túy Phượng, Nguyễn Thu Yên, Trần Hữu Tri
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Những bài mẫu trang trí hình tròn
Tác giả: Ngô Túy Phượng, Nguyễn Thu Yên, Trần Hữu Tri
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
Những bài mẫu trang trí hình vuông
Tác giả: Ngô Túy Phượng, Nguyễn Thu Yên, Trần Hữu Tri
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  745.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục