Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
How to do everything with your digital camera [electronic resource]
Tác giả: Dave Johnson
Xuất bản: Boulder Colo: netLibrary, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Way beyond monochrome [electronic resource] : advanced techniques for traditional black & white photography
Tác giả: Ralph W Lambrecht, Chris Woodhouse
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Close-up and macro photography [electronic resource]
Tác giả: Adrian Davies
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Photoshop CS5 for nature photographers : a workshop in a book
Tác giả: Ellen Anon, Josh Anon
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Black & white photography techniques with Adobe Photoshop
Tác giả: Maurice Hamilton
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Digital photography for dummies(r), 6th edition
Tác giả: Julie Adair King, Serge Timacheff
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Black and white : from snapshots to great shots
Tác giả: John Batdorff
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Panoramic photography : from composition and exposure to final exhibition
Tác giả: Arnaud Frich
Xuất bản: Boston: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
David Busch's digital infrared pro secrets
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Digital Retouching and Compositing : Photographer's Guide
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: : Muska Lipman, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục