Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Pro Tools 9 : the mixer's toolkit [electronic resource]
Tác giả: Nathan Adam, Kevin Ward
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Sonar code quality testing essentials [electronic resource] : achieve higher levels of software quality with Sonar
Tác giả: Charalampos S Arapidis
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Sonar X1 power! [electronic resource] : the comprehensive guide
Tác giả: Scott R Garrigus
Xuất bản: Boston: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Waves plug-ins workshop [electronic resource] : mixing by the bundle
Tác giả: Barry Wood
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Sonar x power! : the comprehensive guide
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
GarageBand 2 : The Missing Manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  781.34536
 
SONAR 4 Ignite!
Tác giả: Brian Smithers
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
SONAR 4 Power!
Tác giả: Scott Garrigus
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Mastering Digital Audio Production : The Professional Music Workflow With MAC OS X
Tác giả: Cliff Truesdell
Xuất bản: Indiana: WileyPublishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  781.34536
 
Audio mashup construction kit
Tác giả: Jordan Roseman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục