Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Maximizing your sales with Microsoft Dynamics CRM 2011
Tác giả: Edward Kachinske, Adam Kachinske, Timothy Kachinske
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
David Busch's Canon EOS Rebel T2i/550D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Picture yourself learning Microsoft Word 2010 [electronic resource]
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Take your iPad to work [electronic resource]
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
C# game programming [electronic resource] : for serious game creation
Tác giả: Daniel Schuller
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
SharePoint 2010 disaster recovery guide [electronic resource]
Tác giả: John Ferringer, Sean McDonough
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
System Center Configuration Manager 2007 R3 complete [electronic resource]
Tác giả: Brad Price, Daniel D Eddy
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology PTR, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
Picture yourself learning Microsoft Office 2010 [electronic resource]
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Picture yourself building a website with Joomla! 1.6 [electronic resource] : step-by-step instruction for creating a hig...
Tác giả: Robin D Turner, Herb Boeckenhaupt
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Getting started with WordPress [electronic resource] : design your own blog or website
Tác giả: Todd Kelsey
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology PTR, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục