Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
The history of jazz
Tác giả: Ted Gioia
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Jazz for dummies
Tác giả: Dirk Sutro
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
From Birdland to Broadway : scenes from a jazz life
Tác giả: Bill Crow
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1992
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Growing up with jazz : twenty-four musicians talk about their lives and careers
Tác giả: W Royal Stokes
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Thinking in jazz : the infinite art of improvisation
Tác giả: Paul Berliner
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 1994
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Jazz cultures
Tác giả: David Andrew Ake
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
The rise of a jazz art world
Tác giả: Paul Douglas Lopes
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Satchmo blows up the world : jazz ambassadors play the Cold War
Tác giả: Penny M Von Eschen
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Why jazz? : a concise guide
Tác giả: Kevin Whitehead
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Mockroot
Tác giả: Areni Agbabian, Tigran Hamasyan, Arthur Hnatek, Sam Minaic, Gayanée Movsisyan, Christopher Tordini, Ben Wendel, Nate Wood
Xuất bản: New York NY: Nonesuch Records, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục