Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Agnes de Mille
Tác giả: Judy L Hasday
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Understanding dance [electronic resource]
Tác giả: Graham McFee
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Fifty contemporary choreographers [electronic resource]
Tác giả: Martha Bremser
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance, modernity, and culture [electronic resource] : explorations in the sociology of dance
Tác giả: Helen Thomas
Xuất bản: London New York: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance history [electronic resource] : an introduction
Tác giả: Janet Adshead-Lansdale, June Layson
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance and politics: Moving beyond boundaries
Tác giả: Dana Mills
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Tanz - Diversität - Inklusion : Jahrbuch TanzForschung 2018
Tác giả: Susanne Quinten, Susanne Quinten, Christiana Rosenberg, Christiana Rosenberg
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Engaging bodies : the politics and poetics of corporeality
Tác giả: Ann Cooper Albright
Xuất bản: Middletown Connecticut: Wesleyan University Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Transmission in motion : the technologizing of dance
Tác giả: Maaike Bleeker
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance improvisations : warm-ups, games and choreographic tasks
Tác giả: Justine Reeve
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục