Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Golf's short game for dummies
Tác giả: Michael Shiels, Michael Kernicki
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
The Sweetest Game : Play golf by your better instincts
Tác giả: Cal Brown
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.352
 
Classic Golf Hole Design : Using the grearest holes as inspiration for modern courses
Tác giả: Robert Muir Graves, Geoffrey S Cornish
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.352
 
Masters Annual 2007
Tác giả:
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.352
 
Lost Links : forgotten treasures of golf's golden ahe
Tác giả: Daniel Wexler
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.352
 
Teach Yourself Visually Golf
Tác giả: Cheryl Anderson, Brian A Crowell, Tom Mackin
Xuất bản: INew Jersey: Wiley Publishinh Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.352
 
Golf for dummies
Tác giả: Gary McCord
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
Exercises for elite golf performance
Tác giả: Kelly Blackburn
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
I golf, therefore I am--nuts!
Tác giả: George Fuller
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
Golf business and management : a global introduction
Tác giả: Tim Breitbarth, Geoff Dickson, Sebastian Kaiser
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục