Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Public speaking and presentations demystified [electronic resource]
Tác giả: Melody Templeton
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
I only roast the ones I love : busting balls without burning bridges
Tác giả: Jeffrey Ross
Xuất bản: New York: Simon Spotlight Entertainment, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
It's the way you say it : becoming articulate, well-spoken, and clear
Tác giả: Carol A Fleming
Xuất bản: San Francisco: BerrettKoehler Publishers Inc, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.5
 
A concise public speaking handbook
Tác giả: Steven A Beebe, Susan J Beebe
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
Voice & speaking skills for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Judy Apps
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
DK guide to public speaking
Tác giả: Lisa A Ford-Brown
Xuất bản: Boston: Allyn Bacon, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
The seven strategies of master presenters
Tác giả: (Bradley Collins) McRae Bradley C
Xuất bản: : Career Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (chm)
ddc:  808.5
 
Invitation to public Speaking
Tác giả: Griffin Cindy L
Xuất bản: China: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.5
 
Diane Warner's complete book of wedding toasts : hundreds of ways to say "congratulations!"
Tác giả: Diane Warner
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: New Page Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
말의 기술 : 발표 불안 어눌한 말투 목소리 떨림 등 말 못하는 당신을 위한 스피치 처방
Tác giả: 김상규
Xuất bản: Korea: Thinksmart, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục