Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
SRA Open Court Reading Power Vocabulary database installation and use guide
Tác giả:
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428
 
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 1
Tác giả: Đỗ Nhung, Cherry Wu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  495.1
 
Mozilge toeic actual test. Part 3, 4
Tác giả: Lee Sang Jin, Jeon Hee Jung, Kim Tae Woo
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Mozilge toeic actual tests. Part 1,2 / Lee Sang Jin, Kim Tae Won, Jeon Hee Jung
Tác giả: Lee Sang Jin, Jeon Hee Jung, Kim Tae Won
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Toeic academy
Tác giả: Jim Lee, Sandy Cho
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
TNT toeic actual tests
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người bắt đầu học : Speak out for beginners. Tập 2
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người học trình độ trung cấp = Speak out for the intermediate. Tập 1
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người học trình độ trung cấp = Speak out for the intermediate. Tập 2
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Basic course tnt toeic lc+rc
Tác giả: Lori
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục