Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 3128 kết quả
Basic cantonese: a grammar and workbook
Tác giả: Virginia Yip, Stephen Matthews
Xuất bản: London: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495
 
Basic Italian : A Grammar and Workbook
Tác giả: Stella Peyronel, Ian Higgins
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  458.2421
 
Colloquial Catalan : the complete course for beginners
Tác giả: Toni Ibarz, Alexander Ibarz
Xuất bản: : Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Colloquial Croatian
Tác giả: Hawkesworth Celia, Jovic Ivana
Xuất bản: : Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Colloquial French 2 : the next step in language learning / Elspeth Broady
Tác giả: Elspeth Broady
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.3
 
Colloquial Icelandic [NOOK Book] : the complete course for beginners
Tác giả: Daisy L Neijmann
Xuất bản: : Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  439.6983421
 
Colloquial Spanish 2 : the next step in language learning
Tác giả: Untza Otaola Alday
Xuất bản: : Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
Colloquial Spanish of Latin America 2
Tác giả: Rodríguez-Saona Roberto
Xuất bản: : Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.3
 
Colloquial Tamil : the complete course for beginners
Tác giả: RE Asher, E Annamalai
Xuất bản: : Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  494.8
 
Colloquial Yoruba : the complete course for beginners
Tác giả: Schleicher Antonia Yétúndé Folàrín
Xuất bản: New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  496.3
 

Truy cập nhanh danh mục