Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 54 kết quả
Mastering digital SLR photography
Tác giả: Busch David D
Xuất bản: : Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Game programming for teens
Tác giả: Maneesh Sethi
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Microsoft Visual Basic Game Programming for Teens
Tác giả: Jonathan S Harbour
Xuất bản: : Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8151
 
Beginning Pre-Calculus for Game Developers
Tác giả: John P Flynt/Boris Meltreger
Xuất bản: : Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Digital sports photography
Tác giả: G Newman Lowrance
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.99796
 
Game character design complete : using 3ds Max 8 and Adobe Photoshop CS2
Tác giả: Eric Thomas, David Franson
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81536
 
GoldLyrics.com - Mathematics for Game Developers
Tác giả: Christopher Tremblay
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8151
 
ACID Pro 5 power! : the official guide to Sony ACID Pro 5 software
Tác giả: D Eric Franks
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.3
 
Microsoft Visual Basic game programming for teens
Tác giả: Jonathan S Harbour
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Cubase SX/SL 3 power!
Tác giả: Robert Guerin
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.3
 

Truy cập nhanh danh mục