Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0156542 giây)
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 690
 
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.907
 
Handbook of plastic surgery [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 617.9
 
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 616.8
 
Refractories handbook [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 620.1
 
Handbook of food enzymology
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Crystallization technology handbook
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 660.284298
 
Handbook of pharmaceutical analysis
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Handbook of polypropylene and polypropylene composites
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 668.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục