Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3344 kết quả
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
Argentina : what went wrong
Tác giả: Colin M MacLachlan
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  982
 
The best women's travel writing 2010 : true stories from around the world
Tác giả: Stephanie Elizondo Griest
Xuất bản: Palo Alto: Travelers Tales, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.41
 
Ancient Egypt [electronic resource] : From Prehistory to the Islamic Conquest
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
The Culture of India [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
An Giang "trên cơm dưới cá"
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Chợ quê Quảng Bình
Tác giả: Đặng Thị Kim Liên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Dây rừng và chim thú ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
One state, two states : resolving the Israel/Palestine conflict
Tác giả: Benny Morris
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.9405
 
Frommer's Montréal & Québec City 2008
Tác giả: Leslie Brokaw
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục