Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Encyclopedia of modern Asia
Tác giả: Karen Christensen, David Levinson
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
The Tartar Khan's Englishman
Tác giả: Gabriel Ronay
Xuất bản: London: Cassell, 1978
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
Orientalism
Tác giả: A L Macfie
Xuất bản: London: Longman, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
The story of the Mongols whom we call the Tartars = Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus : Friar Giovanni di...
Tác giả: Giovanni
Xuất bản: Boston: Branden Pub Co, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
Tìm hiểu văn hóa phương đông
Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  950
 
Văn hóa thế giới - văn hóa phương Đông
Tác giả: Trần Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  950
 
Những câu hỏi thú vị về văn hóa phương đông
Tác giả: Dương Thanh Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  950
 
The peopling of East Asia : putting together archaeology, linguistics and genetics
Tác giả: R Blench, Laurent Sagart, Alicia Sanchez-Mazas
Xuất bản: London New York: RoutledgeCurzon, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
The making of bronze age Eurasia
Tác giả: Philip L Kohl
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
What about Asia? : Revisiting Asian Studies
Tác giả: Paul van der Velde, Josine Stremmelaar, Josine Stremmelaar, Paul van der Velde
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  950
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục