Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 229 kết quả
Advances in food and nutrition research. Volume 45 [electronic resource]
Tác giả: Steven L Taylor
Xuất bản: Amsterdam: Boston Mass Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Digital electronics and design with VHDL
Tác giả: Volnei A Pedroni
Xuất bản: Amsterdam: Boston Elsevier Morgan Kaufmann Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Wireless communications and networking
Tác giả: Vijay Kumar Garg
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Wireless networking [electronic resource]
Tác giả: Anurag Kumar, Joy Kuri, D Manjunath
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
The prefrontal cortex
Tác giả: Joaquin M Fuster
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
Wood coatings [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Franco Bulian, Jon Graystone
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Science, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.084
 
Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications
Tác giả: Amitabh Kumar
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.388
 
Encyclopedia of gerontology
Tác giả: J Birren
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97003
 
Wine science : principles and applications
Tác giả: Ron S Jackson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663.2
 
Milk proteins : from expression to food
Tác giả: Mike Boland, Harjinder Singh, Abby Thompson
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637.1015726
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục