Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Children's spaces
Tác giả: Ma Dudek
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  727.083
 
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Video game optimization [electronic resource]
Tác giả: Ben Garney, Eric Preisz
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
101 quick and easy secrets for using your digital photographs [electronic resource]
Tác giả: Matthew Bamberg
Xuất bản: Boston MA: Course Technology PTRCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Beginning C++ game programming
Tác giả: Mike Dawson
Xuất bản: Boston MA: Premiere Press Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
MySpace for musicians
Tác giả: Fran Vincent
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.4202
 
David Busch's mastering digital SLR photography
Tác giả: David D BuschDavid D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục