Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1483 kết quả
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Adobe Photoshop Lightroom 2 for digital photographers only
Tác giả: Rob Sheppard
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02856686
 
Adobe Photoshop CS4 digital classroom
Tác giả: Jennifer Smith
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Search engine optimization : your visual blueprint for effective Internet marketing
Tác giả: Kristopher B Jones
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Mastering Unix shell scripting
Tác giả: Randal K Michael
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
SQL server 2005 bible
Tác giả: Paul Nielsen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Canon EOS Rebel XS/1000D digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Beginning Web programming with HTML, XHTML, and CSS [electronic resource]
Tác giả: Jon Duckett
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Flash CS4 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Sahlin, William B Sanders
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Convert! : designing web sites to increase traffic and conversion
Tác giả: Ben Hunt
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục