Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật
Tác giả: Nguyễn Đình Giậu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Methodes d'analyses et d'experience biochimique moderne
Tác giả: Phuoc Hien Phan
Xuất bản: TPHCM: Maison dEdition Agronomie, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam, Đinh Trần Nhật thu, Tôn Nữ Nguyệt Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Địa chất môi trường
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Hằng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  550
 
Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và những ứng dụng trong ngành dệt may
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5024677
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Phép biến đổi Laplace
Tác giả: Nguyễn Kim Đính
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.723
 
Cơ lý thuyết
Tác giả: Vũ Duy Cường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục