Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2052 kết quả
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Kế toán chi phí : giáo trình
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.42
 
Hóa đại cương : giáo trình thực hành
Tác giả: Đinh Hải Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Giáo trình marketing ngân hàng
Tác giả: Trương Quang Thông
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.10688
 
Giáo trình kế toán mỹ = Financial accounting
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Phạm Quang Huy, Phạm Thanh Liêm, Vũ Thu Hằng
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657
 
Giáo trình thị trường chứng khoán
Tác giả: Bùi Kim Yến, Phan Thu Hiền, Trần Phương Thảo, Trần Thị Mộng Tuyết, Trần Thị Thanh Phương, Trần Thị Thu Thủy
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.642
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân, Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trầm Thị Xuân Hương, Võ Thị tuyết Anh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo giáo trình thanh toán Quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Trung Thông, Phạm Khánh Duy, Phan Chung Thủy, Võ Thị Tuyết Anh, Vũ Thị Lệ Giang
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.45
 
Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục