Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 620 kết quả
Rendering HTML5 Illustration [electronic resource]
Tác giả: Matthew David
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Spectroscopy and Structure [electronic resource]
Tác giả: MA Duncan
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548.5
 
Strategies and Tactics in Organic Synthesis, 4 [electronic resource]
Tác giả: M Harmata
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Advances in Imaging and Electron Physics, 96 [electronic resource] : The Growth of Electron Microscopy
Tác giả: PW Hawkes
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Developing Websites with jQuery Mobile [elektronisk ressurs]
Tác giả: Matthew David
Xuất bản: Burlington: Taylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes Volume 13 [elektronisk ressurs]
Tác giả: Ales Iglic
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Database Modeling and Design [elektronisk ressurs]
Tác giả: Toby J Teorey, H V Jagadish, Sam S Lightstone, Tom Nadeau
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Building Websites with HTML5 to Work with Mobile Phones elektronisk ressurs
Tác giả: Matthew David
Xuất bản: Burlington: Taylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Light-science & magic : an introduction to photographic lighting
Tác giả: Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Computational Modelling of Biomechanics and Biotribology in the Musculoskeletal System [electronic resource] : Biomateri...
Tác giả: Z Jin
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.201924
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục