Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Soybeans as functional foods and ingredients [electronic resource]
Tác giả: KeShun Liu
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.34
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Olive oil : chemistry and technology
Tác giả: Dimitrios Boskou
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
Starguard : best practices for lifeguards
Tác giả: Jill E White
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.210289
 
Teaching personal and social responsibility through physical activity
Tác giả: Donald R HellisonDonald R Hellison
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.071
 
The health fitness handbook
Tác giả: B Don Franks, Edward T Howley, Yuruk Iyriboz
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Coaching youth basketball
Tác giả:
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.323077
 
The wrestling drill book
Tác giả: Bill Welker
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.812
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục