Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Soybeans as functional foods and ingredients [electronic resource]
Tác giả: KeShun Liu
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.34
 
Olive oil : chemistry and technology
Tác giả: Dimitrios Boskou
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
Designing soybeans for 21st century markets
Tác giả: Richard F Wilson
Xuất bản: Urbana Ill: AOCS Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.35655
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
Dietary fats and risk of chronic disease
Tác giả: Yung-Sheng Huang, Howard R Knapp, Teruyoshi Yanagita
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.397
 
Analysis of lipid oxidation
Tác giả: Afaf Kamal-Eldin, Jan Pokorný
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.01577
 
Teaching innovations in lipid science
Tác giả: Randall J Weselake
Xuất bản: Urbana IL Boca Raton: AOCS Press CRC Press, c2008
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  QU 18
 
1

Truy cập nhanh danh mục