Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Foods of Peru
Tác giả: Barbara Sheen
Xuất bản: Detroit MI: KidHaven Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5985
 
Encyclopedia of science, technology, and ethics
Tác giả: Carl Mitcham
Xuất bản: Detroit MI: Macmillan Reference USA, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
The Gale encyclopedia of genetic disorders
Tác giả: Stacey Blachford
Xuất bản: Detroit MI: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Arts & humanities through the eras
Tác giả:
Xuất bản: Detroit MI: ThomsonGale, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Junior Worldmark encyclopedia of foods and recipes of the world
Tác giả: Karen Hanson
Xuất bản: Detroit MI: U X L, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Middle ages, Primary sources
Tác giả: Judy Galens, Judson Knight
Xuất bản: Detroit MI: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Gale encyclopedia of medicine
Tác giả: Deirdre S Blanchfield, Jacqueline L Longe
Xuất bản: Detroit MI: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.003
 
The Gale encyclopedia of psychology
Tác giả: Bonnie B Strickland
Xuất bản: Detroit MI: Gale Group, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.3
 
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing
Tác giả:
Xuất bản: Detroit MI: Gale Research Inc, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
The handy dinosaur answer book
Tác giả: Patricia L Barnes-Svarney, Thomas E Svarney
Xuất bản: Detroit MI: Visible Ink Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục