Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Case history and data interpretation in medical practice : concerned mainly with case histories, data interpretation, ca...
Tác giả: A B M Abdullah
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee The Health Sciences Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Clinical methods and interpretation in medicine
Tác giả: Ashis Kumar Saha
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee The Health Sciences Publisher, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.075076
 
Textbook of immunology
Tác giả: Sunil Kumar Mohanty, K Sai Leela
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee Brothers Medical Pub, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Human embryology
Tác giả: Inderbir Singh
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee Brother Medical Publisher P LTD, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.64
 
Clinical methods in medicine : clinical skills and practices
Tác giả: S N Chugh, Eshan Gupta
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee The Health Sciences Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.075
 
Ramamurthi & Tandon's manual of neurosurgery
Tác giả: P N Tandon, Pradeep Kumar Jain, Ravi Ramamurthi
Xuất bản: New Delhi London Philadelphia Panama: Jaypee Brothers Medical Publishers P Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
1

Truy cập nhanh danh mục