Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Adobe Illustrator CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Flash Catalyst CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Scott Tapley
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Implementing Cisco Unified Communications Manager. Part 2, (CIPT2) foundation learning guide : (CCNP Voice CIPT2 642-457...
Tác giả: Chris Olsen
Xuất bản: San Jose CA: Cisco Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Adobe Premiere Elements 10 : classroom in a book
Tác giả: Jan Ozer, Connie Jeung-Mills
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Systems Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe After Effects 7.0
Tác giả: anita Dennis
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.52345
 
Adobe After Effects CC : 2015 release
Tác giả: Brie Gyncild, Lisa Fridsma
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6869
 
Stop stealing sheep & find out how type works
Tác giả: Erik Spiekermann
Xuất bản: San Jose CA: AdobePress, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
Adobe after effects cc classroom in a book
Tác giả: Brie Gyncild, Lisa Fridsma
Xuất bản: San Jose CA: AdobePress, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Wireshark 101 : essential skills for network analysis
Tác giả: Laura Chappell
Xuất bản: San Jose CA: Protocol Analysis Institute Chappell University, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Adobe Creative Suite 5 design premium how-tos : 100 essential techniques
Tác giả: Scott Citron, Michael Murphy
Xuất bản: San Jose Calif Berkeley CA: AdobePress Peachpit, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1

Truy cập nhanh danh mục