Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Silent night
Tác giả: Mary Higgins Clark
Xuất bản: New York Toronto: Pocket Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The inner sky : the dynamic new astrology for everyone
Tác giả: Steven Forrest
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1984
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.54
 
Enticed by his forgotten lover [electronic resource]
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: Toronto Ont: Harlequin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Solar lottery
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: New York Toronto New York: Collier Books Maxwell Macmillan Canada Maxwell Macmillan International, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Jeep
Tác giả: Peter Guttmacher
Xuất bản: New York Toronto New York: Crestwood House Maxwell Macmillan Canada Maxwell Macmillan International, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2222
 
Wild cards [I] : a mosaic novel
Tác giả: George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Aces abroad : a wild cards mosaic novel
Tác giả: Stephen Leigh, George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
If I'd never known your love
Tác giả: Georgia Bockoven
Xuất bản: Toronto New York: Harlequin, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Rebels' seed
Tác giả: F M Busby
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Mack Bolan : paramilitary plot
Tác giả: Don Pendleton
Xuất bản: Toronto New York: Worldwide, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục