Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8892 kết quả
Sustaining biodiversity and ecosystem services in soils and sediments
Tác giả: Diana H Wall
Xuất bản: Washington: Island Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.57
 
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Các thành phố Eco2 : các đô thị sinh thái kiêm kinh tế
Tác giả: Arish Dastur, Hinako Maruyama, Sebastian Moffatt, Hiroaki Suzuki, Nanae Yabuki
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Những thách thức trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới
Tác giả: Jamil Salmi
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.43378
 
Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học : Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.5
 
Học thuyết kinh tế cơ cấu mới : cơ sở để xem lại phát triển và chính sách
Tác giả: Justin Yifu Lin
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Act III in Patagonia : people and wildlife
Tác giả: William Conway
Xuất bản: Washington: Island PressShearwater Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95416
 
Environmentalism & the technologies of tomorrow : Shaping the next industrial revolution
Tác giả: Robert L Olson, David Rejeski
Xuất bản: Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục