Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Building houses out of chicken legs [electronic resource] : Black women, food, and power
Tác giả: Psyche A Williams-Forson
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
The food and culture around the world handbook
Tác giả: Helen Clark Brittin
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Tobacco in history and culture : an encyclopedia
Tác giả: Jordan Goodman
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
The psychology of food choice
Tác giả: Monique Raats, R Shepherd
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Cambridge MA: CABI in association with the Nutrition Society, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Food culture in Russia and Central Asia
Tác giả: Glenn Randall Mack, Asele Surina
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Curry [electronic resource] : a tale of cooks and conquerors
Tác giả: E M Collingham
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
The food of Italy
Tác giả: Sara Louise Kras
Xuất bản: New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Food culture in the Near East, Middle East, and North Africa
Tác giả: Peter Heine
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
The omnivore's dilemma : a natural history of four meals
Tác giả: Michael Pollan
Xuất bản: New York: Penguin Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Golden-silk smoke : a history of tobacco in China, 1550-2010
Tác giả: Carol Benedict
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  394.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục