Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 572 kết quả
Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 
Hướng dẫn giảng dạy các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 
Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.837
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Mạnh Hưng, Lê Thị Thanh Hà, Ngô Kim Phượng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Kế toán giá thành
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Các phương pháp gia công kim loại
Tác giả: Đặng Văn Nghìn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Ngọc Tuấn, Thái Thị Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671
 
Luyện thép lò điện
Tác giả: Phạm Phố, Phạm Huy Bình
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  669.142
 
Sản xuất hàng may mặc công nghiệp
Tác giả: Hồ Thị Minh Hương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục