Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Edges of empire : orientalism and visual culture
Tác giả: Jocelyn Hackforth-Jones, Mary Roberts
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Counselling skills for dietitians
Tác giả: Judy Gable
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.176
 
Community Policy Analysis Modeling
Tác giả: Steven C Deller, Thomas G Johnson, Daniel M Otto
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.301
 
A new history of anthropology
Tác giả: Henrika Kuklick
Xuất bản: Oxford UK Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.09
 
Women and leadership : transforming visions and diverse voices
Tác giả: Jean Lau Chin
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.4201
 
The origins of war : violence in prehistory
Tác giả: Jean Guilaine, Jean Zammit
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Food supply chain management
Tác giả: Michael A Bourlakis, Paul W H Weightman
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa USA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The world food economy
Tác giả: Douglas DeWitt Southgate, Douglas H Graham, Luther G Tweeten
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.19
 
Territory : a short introduction
Tác giả: David Delaney
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.23
 
The myth of media violence : a critical introduction
Tác giả: David Trend
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục