Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Rights vs. responsibilities : the Supreme Court and the media
Tác giả: Elizabeth Blanks Hindman
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.7308
 
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Henry Notaker
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120948
 
Food culture in Mexico
Tác giả: Janet Long, Luis Alberto Vargas
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120972
 
Encyclopedia of gangs
Tác giả: David Brotherton, Louis Kontos
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Encyclopedia of rape
Tác giả: Merril D Smith
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.883
 
The business of food : encyclopedia of the food and drink industries
Tác giả: Ken Albala, Gary Allen
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Encyclopedia of antislavery and abolition
Tác giả: Peter P Hinks, John R McKivigan, R Owen Williams
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  326
 
Encyclopedia of privacy
Tác giả: William G Staples
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323.44
 
Encyclopedia of Title IX and sports
Tác giả: Nicole Mitchell, Lisa A Ennis
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4
 
Encyclopedia of American race riots
Tác giả: Walter C Rucker, James N Upton
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục