Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 139 kết quả
The business of food : encyclopedia of the food and drink industries
Tác giả: Ken Albala, Gary Allen
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
World War II : an encyclopedia of quotations
Tác giả: Howard Langer
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.53
 
The age of wars of religion, 1000-1650 : an encyclopedia of global warfare and civilization
Tác giả: Cathal J Nolan
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0703
 
Encyclopedia of antislavery and abolition
Tác giả: Peter P Hinks, John R McKivigan, R Owen Williams
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  326
 
Needlework through history : an encyclopedia
Tác giả: Catherine Amoroso Leslie
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.403
 
Encyclopedia of the Hundred Years War
Tác giả: J A Wagner
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Popular psychology : an encyclopedia
Tác giả: Luis A Cordón
Xuất bản: Westport CT: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Encyclopedia of privacy
Tác giả: William G Staples
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323.44
 
Encyclopedia of Title IX and sports
Tác giả: Nicole Mitchell, Lisa A Ennis
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4
 
The encyclopedia of addictive drugs
Tác giả: Richard Lawrence Miller
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 

Truy cập nhanh danh mục